Ekologiskt för en mer hållbar värld

Jag ser tre huvudanledningar till att välja ekologiska alternativ.

ekologiskDet första är för att ta hand om sin egen kropp (eller sina barns kroppar). En stor mängd kemikalier cirkulerar redan i samhället och naturen, sådana som vi exponeras för vare sig vi vill eller inte, men det finns också en hel del vi kan göra något åt. Kläderna vi bär, soffan vi sitter i, sminket och schampot vi använder och maten vi äter varje dag har en stor påverkan på oss. Forskning sker på enstaka kemikalier, men tusentals används utan att vi vet någonting om deras påverkan, och ingen vet hur cocktaileffekten av alla dessa olika onaturliga ämnen påverkar oss och barnen vi mammor bär i våra magar.

Det andra är för naturens skull. Kemikalier släpps ut vid tillverkning, användande och destruktion av olika produkter och det är klart att det inte bara är vi människor som påverkas av det utan även alla naturens olika ekosystem. Det är bara att se till hur toppredatorer som rovfåglar och sälar på 70-talet nästan utrotades av DDT och andra ämnen. Utan natur, inga människor.

Det tredje är för andra människors skull. Det allra mesta vi konsumerar tillverkas i utvecklingsländer och de människor som odlar bomull, färgar tyg, tillverkar plastleksaker och syr ihop våra billiga kläder utsätts för ännu högre halter av olika kemikalier än vad vi konsumenter gör, och för mig känns det otroligt oetiskt att blunda för detta. Det samma gäller mat – det är inte bara arbetare på kaffe- och bananplantager i ”tredje världen” som skadas av bekämpningsmedel, utan det kommer studier om negativ påverkan även på barn till mammor som jobbar i nordiska växthusodlingar.

I ljuset av detta känns det helt självklart för mig att välja ekologiskt så ofta jag kan.