Ekologiskt för en mer hållbar värld

Jag ser tre huvudanledningar till att välja ekologiska alternativ. Det första är för att ta hand om sin egen kropp (eller sina barns kroppar). En stor mängd kemikalier cirkulerar redan i samhället och naturen, sådana som vi exponeras för vare sig vi vill eller inte,…